İslam Dini

Terennüm Ne Demek? Terennüm Nedir?

Terennüm Ne Demek? Terennüm Nedir?

1.Şarkı söyleme 2. Şakıma 3. Dile getirme

İslamiyetin doğduğu ilk yıllarda Arapların basit ve sade musıkîleri mevcuttu. Arapların sesle yaptıkları nağmelere terennüm , şiirle söyledikleri nağmelere gınâ denirdi.

Terennümât: Terennüm kelimesi cem’i , çoğulu
Terennüm-sâz: Terennüm eden , şarkı söyleyen , ahenk yapan

Yorum Bırakın