Genel İngilizce Kelimeler

Those Ne Demek?

Uzaktaki bir şeyi ifade etmek için kullanılan bu kelime, İngilizce bir kelime olup, Türkçede ‘ onlar ‘ anlamını taşımaktadır. Uzak mesafede ki bir şeyi dile getirmek içim kullanılan bu kelime ‘ şunlar ‘ anlamına da gelmektedir. İngilizce de this kelimesine istinaden geliştirilmiş bir kelimedir.

Those sözcüğünün bağıntılı olduğu diğer sözcükler; THIS, THAT, THESE, THOSE

THIS: Türkçede ‘bu’ anlamına gelen kelime, ‘dis’ olarak okunup, kişinin yakınındaki şeyleri göstermek için hem işaret zamiri hem de işaret sıfatı olarak kullanılabilmektedir. ( This is…. )

What’s this? ( Bu nedir? )

This is a car. ( Bu bir araba. )

This is a my bag. ( Bu benim çantam. )

Do you want this pencil? ( Bu kalemi istiyor musun? )

THESE: This kelimesinde olduğu gibi hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri olarak kullanılabilmektedir. Cümle içinde This kelimesinin çoğulu olarak karşımıza çıkar. İfade edilecek nesne çoğul ise These kelimesi cümlenin anlamını tamamlar. ( These are… )

What are these? ( Bunlar nedir? )

These are my bags. ( Bunlar benim çantalarım. )

Do you want these pencils? ( Bu kalemleri istiyor musun? )

THAT: Türkçede ‘şu ve o’ anlamlarına gelir. ( That is… )

What is that? ( Şu nedir? )

That is my car. ( O benim arabamdır. )

THOSE: Cümle içinde That kelimesinin çoğulu olarak karşımıza çıkar. ( Those are… )

What are those? ( Şunlar nedir? )

Those are my pencils. ( Şunlar benim kalemlerim. )

Yorum Bırakın