Türkçe İsimler

Yavuz Ne Demek?

Yavuz Ne Demek?

(Sıfat) Güçlü, gürbüz, çetin, fena, kötü. Çağatayca kökenlidir. Yani eski Türkçe.

Kelime kaynaklarda sıfat olarak geçse de ülkemizde çocuklara verilen isim olarak kullanıldığından ‘özel isim’ haline gelmiştir.

Yavuz kelimesini Osmanlı Padişahlarından ‘Yavuz Sultan Selim Han’ dan anımsamaktayız. Kaynaklarda kelimenin Yavuz Sultan Selim’den dolayı yiğit, mert, güçlü mânâlarına geldiği geçmektedir.

Ayrıca Yavuz’un kötü ve fena anlamları da vardır ki bu anlam çok kullanılmaz. Fakat bazı yerlerde ‘kötü yavuz’ ithamının kullanıldığını görmekteyiz. Bu ifade doğru olmamakla birlikte Yavuz’un genel mânâsından uzak olduğu aşikârdır.

‘Çok Yavuz bir delikanlı’ ifadesinde işaret edilen delikanlının yiğit, mert ve cesur olduğu belirtilmek istenmiştir.

Yorum Bırakın