Kategori Osmanlıca Kelimeler

Osmanlıca Kelimeler

Lehçe Ne Demek?

Lehçe, bir dilin tarihi, yapısı, politik sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimiyle ayrılan bir koludur. Kültürel ve bulunulan bölgedeki etkileşimler bu farklılıktaki en büyük...

Asker Osmanlıca Kelimeler

Kuvayi Milliye Ne Demek?

Kuvayi Milliye ne demek? Doğru yazımı Kuva-yi Milliye şeklindedir. Osmanlıca kökenli bu söz topluluğu ulusal güç, milli güç anlamlarına karşılık gelmektedir. Mondros mütarekesi ile...

Osmanlıca Kelimeler

Sad Ne Demek? Saf Nedir?

Sad Ne Demek? Saf Nedir? Yetersiz, hayırsız, hazin, esef verici, acınacak, kasvetli anlamlarında kullanılır. Osmanlıcada yüz sayısını ifade eder.

Osmanlıca Kelimeler

İtidal Nedir? İtidal Ne Demek?

İtidal Nedir, İtidal Ne Demek; İtidal  Arapça kökenli kelimedir. İtidal kelimesi, aşırı olmama durumu, ılım, ölçülülük anlamları taşımaktadır. İtidal Kelimesinin Cümle...