Kategori Bilim

Bilim Fransızca Kelimeler

Jeoloji Ne Demek?

Jeoloji ne demek? Fransızca kökenli jeoloji kelimesi Türkçede yer bilimi anlamına karşılık gelir. Yer bilimi dünyanın fiziksel yapısı ve özellikleriyle, yerin faaliyetleri ve tarihi ile uğraşan bilim...

Bilim Fransızca Kelimeler Sağlık Tıp

Jinekolog Ne Demek?

Jinekolog ne demek? Fransızca kökenli jinekolog kelimesi bir tıp terimi olarak jinekoloji uzmanı hekim anlamına karşılık gelir. Jinekoloji Türkçede kadın hastalıkları anlamına gelir. Jinekolog ise...

Bilim

Uzay Ne Demek?

Uzay, olgular ve maddenin yer aldığı, doğrultu özellikleri ve göreli konum bulunduran üç boyutlu, sonsuzluk, sonsuz boşluk olarak da tanımlanabilir ancak uzayın sonlu olduğu yani bir sonu olduğu da...

Bilim

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji ya da diğer adıyla toplum bilimi, toplumun kendi içindeki etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Küçük bir topluluktan tutun da tüm dünyaya kadar çok geniş kapsamlı incelemeler yapan...

Bilim

Su Döngüsü Ne Demek?

Su döngüsü, dünyada var olan suyun asla yok olmayacağını söyler. Tıpkı evrenin korunumu yasasında hiçbir maddenin kaybolmayacağı yalnızca dönüşeceği söylendiği gibi, su döngüsünde de var olan su...

Bilim Fransızca Kelimeler Matematik

İstatistik Ne Demek?

İstatistik ne demek? Fransızca kökenli istatistik kelimesi Türkçede sayımlama, bir sonuca varabilmek için verileri yöntemli olarak toplayıp sayı olarak belirme işi anlamlarına karşılık gelir...

Bilim İngilizce Kelimeler Teknoloji

İSO Ne Demek?

İSO ne demek? İSO, İngilizce kökenli bir kısaltmadır. Açılımı İnternational organization for standarization şeklindedir. Türkçede uluslararası standartlar organizasyonu anlamına gelir. Bu anlamıyla...

Arapça Kelimeler Bilim Ekonomi İktisat

İktisat Ne Demek?

İktisat ne demek? Arapça kökenli iktisat kelimesi Türkçede ekonomi, tutum gibi anlamlara karşılık gelir. İktisat, üretim ilişkisi ve üretim ilişkisine bağlı olarak şekillenen dağıtım, tüketim...

Bilim Fransızca Kelimeler Sağlık Tıp

Psikoloji Ne Demek?

Psikoloji ne demek? Fransızca kökenli psikoloji kelimesi Türkçede ruh bilimi, ruhiyat, ruhla ilgili anlamlarına karşılık gelir. Psikoloji bir çeşit duygulama biçimidir ve insan davranışlarında...

Arapça Kelimeler Bilim Teknoloji

İcat Ne Demek?

İcat ne demek? Arapça kökenli icat kelimesi Türkçede buluş anlamına karşılık gelir. Bu kelimenin Türkçede ki en yaygın kullanımı “başımıza icat çıkartma” şeklindedir. Kabul etmek gerekir...

Copyright © 2016. Created by Ne Demek