Borsa Ekonomi Fransızca Kelimeler İktisat

Finansman Ne Demek? Finansman Nedir?

Finansman ne demek? Finansman nedir?

Fransızca kökenli finansman kelimesi Türkçede sermaye gerektiren bir işi hayata geçirebilmek için gereken sermayeyi sağlayabilme, finanse edebilme anlamında kullanılan bir kelimedir. Finansman kelimesinin yerine “sermaye sağlamak” söz kalıbını kullanabilirsiniz. Bu kelimeye “finanse etmek” şeklinde de rastlayabilirsiniz. Özellikle şirket yönetimlerinde çokça duyabileceğiniz finansman kelimesi bir ihtiyaç veya bir yapılanma için gerekli maddi kaynağın sağlanmasını ifade eder. Bu kaynak sağlama durumu fon satımıyla, yatırımlarla, kredilerle, mülk satımlarıyla ve benzeri yöntemlerle sağlanabilir.

  • Son dönemde Ünal Aysal yönetiminde ki Galatasaray A.Ş. ‘de sermaye arttırımı, finansman arttırımı” şeklinde çokça haber gazeteleri doldurdu. Galatasaray spor kulübünün bu sermaye arttırımları fonlarını satarak, maddi kaynak yaratması şeklinde gerçekleşmiştir. Galatasaray A.Ş. gibi anonim şirketlerde bu tür uygulamalar sıkça görülebilir.

Yorum Bırakın