Kategori Hukuk

Hukuk

4A Ne Demek?

Bilindiği gibi 2006 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunla sosyal sigorta işlemleri açısından köklü değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi ve belki de en önemlisi daha önce SSK, bağkur...

Hukuk

Tazminat Ne Demek?

Tazminat Ne Demek? Tazminat, belirli bir zarar karşılığında ödence anlamı taşımaktadır. Bu ödence sadece para olmayabilir. Tazminat olarak eşya vb. varlıklarda ödenebilir. Tazminat hukuka aykırı...

Hukuk İngilizce Kelimeler Kimya Sağlık

Reach Ne Demek?

Reach ne demek? İngilizce kökenli reach kelimesi Türkçede ulaşmak anlamına karşılık gelir. Ulaşmak elde etmek, erişmek, gelmek gibi anlamlarda kullanılan bir sözcüktür. Bir çok şekilde kullanılabilir...

Fransızca Kelimeler Hukuk

Patent Hakkı Ne Demek?

Patent hakkı ne demek? Patent kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Türkçede buluş belgesi, uyruğunu, kaynağını belirten belge anlamlarına karşılık gelir. Patent hakkı ise buluşu ortaya koyan...

Arapça Kelimeler Hukuk

Hukuk Ne Demek?

Hukuk ne demek? Arapça kökenli hukuk kelimesi Türkçede toplumu düzenleyen devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü anlamına karşılık gelir. Yasalar tarafından vatandaşa tanınan imkanlara...

Hukuk Türkçe Kelimeler

Uyruk Ne Demek? Uyruk Nedir?

Uyruk ne demek? Uyruk nedir? Türkçe kökenli uyruk kelimesi bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumunu ifade eder. Pasaportlarda, nüfus kimliklerinde belirtili olan bu durum...

Arapça Kelimeler Hukuk Psikoloji

Ahlak Ne Demek? Ahlak Nedir?

Ahlak ne demek? Ahlak nedir? Kökeni Arapça olan kelime, terbiye, saygı, nezaket gibi hususları içinde barındıran değerlerin tamamına ahlak denir. Toplum içinde uyulması gereken kurallara saygı...