İngilizce Kelimeler

See You Ne Demek?

See you ne demek?

İngilizce kökenli see you kelimesi Türkçede görüşmek üzere, sonra görüşürüz, görüşürüz anlamlarına karşılık gelir. See kelimesi Türkçede görüşmek, bekmak, seyretmek; you kelimesi ise sen, seni, sana anlamlarına karşılık gelir. Türkçeye yerleşmemiş olan see you kelimesinin yerine daha çok “görüşürüz” ifadesi kullanılır. Bu ifade bir veda sözcüğüdür. Ancak anlamsal olarak uzun zaman boyunca birbirini görmeyecek olan samimi insanlar vedalaşırken bu ifadeyi kullanmazlar. Bu ifade birbirini çok sık gören insanlar arasında ya da birbirini tanıyan aralarında bir samimiyet bulunmayan ancak arada rastlaşan kişiler arasında da çokça kullanılan bir ifadedir.

Yorum Bırakın