Coğrafya Fransızca İsimler Fransızca Kelimeler

Atmosfer Ne Demek? Atmosfer Nedir?

Atmosfer ne demek? Atmosfer nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olan Atmosfer; dünyayı saran gaz tabakası, küresi anlamı taşımaktadır. Bu gaz tabakası, o gök cisminin çekim kuvveti sebebiyle uzaya yayılma gerçekleştirmez. Yaklaşık 3200 km civarı yüksekliğe sahiptir. Atmosfer, canlıların yaşaması için gerekli olan oksijen, karbondioksit ve azot kaynaklarını sağlamaktadır. Su temin eder ve güneş ışığını geçirir. Bununla birlikte kozmik olan ışınlardan dünyayı korumaktadır. Sesi ve elektromagnetik dalgalarını iletir ve atmosferin üst kısmında elektriği ulaştırıp ileten bir tabaka, radyo dalgalarını yansıtır. Atmosfer bir çok tabakalara ayrılır. Bunlar sırasıyla; troposfer, stratosfer, mezosfer, termosferdir. İlk üç katmanı birbirinden ayıran üst sınırlar; tropopoz, stratopoz, mezopoz adlarını alırlar.

Yorum Bırakın