Bitkiler Hayvanlar Tarih Türkçe Kelimeler

Göç Ne Demek? Göç Nedir?

Göç ne demek? Göç nedir?

Türkçe kökenli göç kelimesi siyasi, toplumsal, ekonomik, doğasal nedenlerden dolayı bireylerin veya toplulukların bir yerleşim alnından başka bir yerleşim alanına taşınmasıdır. Bu taşınma durumu genellikle niyetten bağımsız şekillenir. Savaşlar, siyasal baskılar, doğal felaketler ve benzeri olaylar göçlerin başlıca sebepleridir. Göçebe toplum olarak da adlandırabileceğimiz zamanlarda insanların yerleşik yaşam alanları yokmuş. Göçebe bir şekilde yaşarlarmış. Bunda doğanın insan üzerinde ki hakimiyeti ve etkisi belirleyici unsur olmuştur. Su biriktiremeyen insan kuraklık geldiğinde göçmek zorunda kalırmış, baraj kuramayan insan taşkınlar olduğunda göçmek zorunda kalırmış, tarım nedir bilmeyen tek geçimini avcılık ve toplayıcılıktan sağlayan insan av bulamadığında toplayacak yiyecek bulamadığında göçmek zorunda kalırmış ta ki tarım toplumuna, yani yerleşik toplum zamanına kadar olan süreçte. Sadece insanlar değil hayvanların bir kısmı da geçmişten bugüne göçebe bir şekilde yaşamış ve öyle yaşamaya devam da ediyorlar. (bkz; bazı ördekler vs.)

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek