İhtilal ne demek?

Bir diğer eş anlamı ‘’devrim’’ dir. Köklü bir değişimi ifade eder. Her hangi bir ülkede halk hareketinin cebir ve kuvvet kullanarak siyasal, ekonomik, sosyal yaşamı kökünden değiştirmesidir. Örneğin;  Fransız devrimi, Sovyet devrimi, Küba devrimi

İhtilal başka alanlarda da köklü bir değişimin ifadesi olarak kullanılabilir. Örneğin;  bilimde ihtilal’’ bilimsel alanda köklü bir değişimi ifade eder. Örneğin; atom maddenin en küçük yapı taşı olarak kabul edilirken atomun parçalanması bilimde bir ihtilale yol açtı.

Yorum Bırakın