Türkçe Kelimeler

Kadın Ne Demek?

Kadın, hanım, itibar sahibi ya da evli olan, evlenmiş kız, bayan, hatun,  adam karşıtı anlamları taşır. Oluşumu ve beden gelişimini tamamlamış dişi.  Sözcük anlamları olarak hangi cümlede kullanılırsa kullanılsın, hep bir mana ihtiva eder. Mesela hatun derken kadını kastederiz. Hanım derken gene karşımızdakine kadın manası verilmiş olur. Bayanda da bu böyledir. Türkçe kökenli bu kelime analiz edindiğinde;

K: Ticarette zorlanmayan, ticaret yapabilen,

A: İleri anlama kabiliyeti olan ve hafızasında devamlı bulunduran,

D: Azimli, yılmayan,

I: Nazik, duygusal,

N: Herkese hislerini açamayan, seçici

Gibi bir sonuç elde edebiliriz. Beş harften oluşan kadın ismini, ayrıca kendine tanımlı özeliğini söyleyecek olursak; isme ait renk pembedir.

Yorum Bırakın