Fransızca Kelimeler Kültür Sanat Siyaset

Kozmopolit Ne Demek? Kozmopolit Nedir?

Kozmopolit ne demek? Kozmopolit nedir?

Farklı etnik kökenlerden insanları içinde bulunduran anlamına gelir. Genellikle bir kurum veya yer için söylenir. Örnek vermek gerekirse Türkiye çok kozmopolit bir
ülkedir. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Rum, Ermeni, Zaza… birçok etnik kimliği
bünyesinde bulundurmaktadır.  Bu kültürel bir zenginliktir.

  • Kozmopolit ulusal duygularını, özelliklerini yitirmiş, ulusunu önemsemeyen
    anlamına da gelir. Kozmopolit kelimesi başka bir ulusun özelliklerini
    sahiplenmiş kimse için kullanılmaz. Bu ‘asimile’ olmaktır. Kozmopolit kişi
    bilinçli olarak milli özelliklerinde vazgeçmiş, sıyrılmıştır.

Yorum Bırakın