Din İslam Dini

Nebi Ne Demek? Nebi Nedir?

Nebi Ne Demek? Nebi Nedir?

Arapça kökenli bir kelimedir. Haber getiren anlamına gelir. Peygamberler için kullanılan bir sıfattır. Her peygamber “nebi”dir. Ancak her nebi peygamber değildir. Peygamberin devamcısı olarak şeraiti devam ettiren halifelere de nebi denir. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ebubekir, Hz. Ali nebi sıfatı taşırlar.

Nebi 17. yy divan şairlerinden biridir. Eserlerinin çoğunu 25 yılını geçirdiği Halep’te yazmıştır. Bazı devlet mevkilerinde de görev almıştır.

Yorum Bırakın