Fransızca Kelimeler Kültür Sanat Müzik

Ritim Ne Demek?

Ritim ne demek?

Fransızca kökenli ritim kelimesi Türkçede dizem, bir bütün de değerlerin sıra ve belli aralıklar ile birbirini izlemesi anlamlarına karşılık gelir. Ritimin en çok kullanıldığı alan müziktir. Aslında en çok göz önünde bulunan alan müziktir. Çünkü ritim bir kompozisyon içinde ki sıralı değerlerdir. Yani resimden mimariye, heykelden edebiyata aslında bir çok alanda ritim kullanılabilir. Ritim sadece kulakla duyulan bir şey değildir. Müzik için ritim; belirli bir ses dizisinin belirli ölçüler içerisinde düzenlenmesi anlamına karşılık gelir. Daha çok vurgu, uzunluk, duraklama gibi ses özellikleri ile yapılır. Bu yöntem ile kompozisyonun tamamında bir ahenk, bütünlük ve estetik yaratılmaya çalışılır.

Yorum Bırakın