Bilim Felsefe Felsefe Fransızca Kelimeler Siyaset

Sentez Ne Demek? Sentez Nedir?

Sentez ne demek? Sentez nedir?

Fransızca kökenli sentez kelimesi Türkçede bir çok element veya maddenin bir araya gelerek yapay bir bileşim oluşturması anlamına karşılık gelir. Tezantitez=sentez şeklinde ifade edilen bir düşünme, yorumlama sistematiği vardır. Bu düşünme sistematiğine diyalektik düşünme sistematiği denir. Bu akımın en önemli temsilcileri Hegel ve K.Marks’tır. K.Marks her şeyin çelişkiler ile var olduğunu söyler. Var olan her şey zıttı ile vardır. Marks tarihsel toplumsal gelişimi de bu bakış açısıyla yorumlamış ve “tarih, sınıf savaşımları tarihidir.” demiştir. Bu savaşım köle ve köle sahibi arasında, feodal toprak sahibi ve self arasında süregelmiş bugün ise işçi sınıfı ve burjuvazi arasında sürmektedir. Marks işçi sınıfının devrimci sınıf olduğunu ve tarihin gelişimi içerisinde burjuvaziyi yıkarak kendi iktidarını kuracağı, burjuvaziyi tamamen fesih ettikten sonra ise sönümleneceğini ve sınıfsız sınırsız bir toplum yaşantısına ulaşılacağını söyler.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek