Kategori Bilim Felsefe

Bilim Felsefe Biyoloji

Mineral Ne Demek?

Mineral doğada bulunabilen ve doğal yollarla oluşan kristalleşmiş maddeler topluluğudur. Doğal olarak oluştukları için birçok maddenin içinde de yerini almış durumdadır ve tükettiğiniz birçok gıdada...

Bilim Felsefe

Mitoloji Ne Demek?

Mitoloji, tarihi sınıflandırmaların ve efsanelerin bir bütün içerisinde incelenmesi olarak tanımı yapılıyor ve özellikle eski çağda var olduğu sanılan tanırların efsanelerinden oluşuyor. Efsanelerin...

Bilim Felsefe Fransızca Kelimeler İktisat

Liberalizm Ne Demek?

Liberalizm ne demek? Fransızca kökenli liberalizm kelimesi Türkçede serbestlik, erkincilik, kısmen özgürlük anlamlarına karşılık gelir. Burada ki özgürlük ya da serbestlik tanımlaması toplumsal...

Bilim Bilim Felsefe Fransızca Kelimeler

Kuantum Ne Demek?

Kuantum ne demek? Fransızca kökenli kuantum kelimesi Türkçede bir foton dalgasının var olabilecek değerlerinin alt değer kümelerinden biridir. Açıkçası kuantumun sözcük anlamı olarak Türkçede bir...

Bilim Felsefe Felsefe Fransızca Kelimeler

İdealist Ne Demek?

İdealist ne demek? Fransızca kökenli idealist kelimesi Türkçede idealizm ideolojisine bağlı olan filozof, ülkücü gibi anlamlara karşılık gelir. İdealistler düşünmeyi ve niyeti var olanın maddi olanın...

Bilim Felsefe Fransızca Kelimeler

Hipotez Ne Demek?

Hipotez ne demek? Fransızca kökenli hipotez kelimesi Türkçede varsayım, önsav, deneyle tam olarak kanıtlanmamış olan kuram anlamlarına karşılık gelir. Hipotez herhangi bir konuda ki araştırmaların...

Copyright © 2016. Created by Ne Demek