Türkçe Kelimeler

Ses Ne demek? Ses Nedir?

Ses ne demek? Ses nedir?

En kısa tanımıyla kulağın duyabildiği titreşimlerdir. İnsanlar ve çoğu hayvan ciğerlerindeki havayı ses telleri ve dilleriyle yönlendirerek sesler çıkarır. Hayvanlar sesi ilkel ve basit bir iletişim aracı olarak kullanabilir. Birbirlerini bulabilmek için, bir başka hayvanı korkutmak için sesi kullanabilirler. İnsanlar ise yüksek bir iletişim aracı olarak sesi kullanır. Anlamlı ve uyumlu sesler çıkararak ses konuşma işlevine ulaştırılabilir. İnsanların ilk kullandığı sesler doğadan duydukları yansıma seslerdir. Dilin evrimi ile birlikte düşünce evrimi de gelişmiş, dış dünya unsurları ve fikirler sözcüklerle karşılık bularak düşünme yetisi geliştirilmiştir. Ses, ortaya çıkan titreşim sayesinde ölçülebilir. Sesin ölçü birimi desibeldir. Yüksek desibeldeki sesler insanlarda ve hayvanlarda geçici, kalıcı sağırlıklara yol açabilir. Sağır etmeyecek düzeyde sürekli yüksek ses durumunda ise gürültü kirliliği ortaya çıkar. Bu durum insanların ruh sağlığında ve sinir sistemlerinde bozukluklara yol açabilir.

Yorum Bırakın

Yorum Bırakın