Söz Ne Demek

Söz, Türkçe sözlükte karşılığı, laf, lakırtı, kelam olarak bilinen bu kelime, bir fikri, düşünceyi, duyguyu dile getirmek için kullanılan kelime dizisine denmektedir.

Sözcüklerin birleşimi ile aralarında anlam bütünlüğü olan hece ve kelime toplulukları ile söz dizimi oluşturulmaktadır. Söz yalnızca söylenmekle kalmaz yazıya da dökülebilmektedir. Bu anlamlarının dışında farklı kullanım şekilleri ve anlam yapıları da mevcuttur. Söz kelimesi vaat anlamında da kullanılabilmektedir. Bir işi bitirmek, bir eylemi yerine getirmek için kullanılan kesinlik bildiren bir vaat kelimesidir.

Bu sözcük aynı zamanda Ünlü düşünür ya da alimleri ait dilden dile gezinen, belleklere kazınan cümleler için de kullanılabilmektedir. Sanat dalında müzik parçalarının yazılı haline de söz denmektedir. Bununla birlikte edebiyatın tamamı da söz sanatı olarak adlandırılmaktadır.

Söz kelimesinin bir diğer anlamı da birbirlerine bağlılıklarını belli etmek isteyen çiftlerin aralarında kararlaştırdıkları bir bağlılık yemini niteliğindedir. Yıllar yılı özümsenen ve uygulanan geleneklere göre nişan öncesi çiftlerin kendi aralarında kestikleri bir gelecek yaşamı simgeleyen bir işaret niteliğindedir.

Bazı kelimelerle ikili halde kullanılarak da bileşik kelime olarak karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin söz kesmek, söz sırası, söz vermek, söz yüzüğü, söz sanatı gibi. Türkçedeki bir çok kelime gibi bu sözcük de birden fazla anlam taşıyıp duygu, düşünce ve eylemi yerine getirme konusunda çok yönlü bir ifade yapısına sahiptir.

Yorum Bırakın

Copyright © 2016. Created by Ne Demek