Türkçe Kelimeler

Sözlük Nedir? Sözlük Ne Demek?

Sözlük Nedir? Sözlük Ne Demek;

Sözlük (İngilizce : dictionary), bir dile ait kelimelerin anlamlarını açıklayan yapıta verilen isimdir. İngilizce – Türkçe, Fransızca – Türkçe şeklinde isimlendirilen sözlük kitapları bulunmaktadır. Sözlüklerde kelimeler alfabetik sıraya göre ilerlemektedir. Sözlüklerde genel amaç bir dile ait olan kelimenin aynı ya da başka bir dilde anlamını açıklayıcı şekilde belirtmesidir.  İlk sözlük olarak Bizanslı Aristophanes’ın hazırlamış olduğu eser kabul edilmektedir.  İlk türkçe sözlük olarak da Kaşgarlı Mahmud’un yazmış olduğu Divânü Lugât’it-Türk ( 1072 – 1074 ) kabul edilmektedir.

Yorum Bırakın