İstizah Ne Demektir?

(İsim) Bilgi isteme, açıklama isteyici soru sorma, gensoru. Arapça kökenlidir.

İstizah kelimesi içerisindeki ‘-izah’ kelimesinden de anlaşıldığı üzere açıklama, izah beklemedir.

Ayrıca özellikle meclis tartışmalarına konu olan ‘gensoru’ şeklinde mânâ bulmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *