psikoloji

Psikoloji Ne Demek?

Psikoloji ne demek? Fransızca kökenli psikoloji kelimesi Türkçede ruh bilimi, ruhiyat, ruhla ilgili anlamlarına karşılık gelir. Psikoloji bir çeşit duygulama biçimidir ve insan davranışlarında belirleyici unsurların başında gelir. Bir kişinin psikolojisi kişinin davranışlarında etkilidir ve psikolojinin gelişiminde çevresel faktörler önemli ölçüde etkilidir. Özellikle bireyin bebeklik ve çocukluk dönemi ileri ki yaşta ki psikolojik durumu üzerinde […]

Devamını Oku
prostat

Prostat Ne Demek?

Prostat ne demek? Fransızca kökenli prostat kelimesi Türkçede erkeğin idrar torbasının altında bulunan meni yapımında görev alan bez anlamına karşılık gelir. Prostat sadece erkeklerde bulunur. Prostat aynı zamanda iç salgıda salgılar. Prostat hem vücutta ki bir salgı bezinin adıdır hem de bu salgı bezinde oluşan hastalığın adıdır. Prostat yaklaşık olarak kestane boyutundadır bu sebepten ötürü […]

Devamını Oku
projeksiyon

Projeksiyon Ne Demek?

Projeksiyon ne demek? Fransızca kökenli projeksiyon kelimesi Türkçede izdüşümü anlamına karşılık gelir. Projeksiyon veya projeksiyon cihazı olarak bilinen alet ile bir görüntüyü ışın kaynağından çıkan ışınlar ile bir sahneye, sahne üstüne, ekrana ya da perdeye yansıtır. Bu sayede film izleyebilir, belge gösterimi yapabilirsiniz. Projeksiyon daha çok perde ile kullanılır. En yaygın kullanım biçimi sunumlar, film […]

Devamını Oku
proje

Proje Ne Demek?

Proje ne demek? Fransızca kökenli proje kelimesi Türkçede başka başka alanlarda iş olmadan önce plan ve programların yapılarak, yapılacak işe dair gerekli belge dökümün toplanarak, maliyet ve risk hesaplarının yapılarak gerçekleştirilmesi kabul edilen bilimsel çalışma anlamına karşılık gelir. Bir projeyi ortaya koyan kişi proje konusunun bütün neden sonuçlarını ortaya koyar. Projenin konusu, gerekliliği, kazandıracakları, olumsuz […]

Devamını Oku
prezentabl

Prezantabl Ne Demek?

Prezantabl ne demek? Fransızca kökenli prezantabl kelimesi Türkçede sunulabilir durumda olan, düzenli, iyi özellikleri bulunduran, derli toplu anlamlarına karşılık gelir. Bu kelimeye en çok rastlayabileceğiniz yer iş ilanlarıdır. Düşünün ki artık işverenler çalıştıracakları işçileri öyle aşağıda görüyorlar ki, onlar için işçiler sunulabilen, iyi özelliklere sahip, derli toplu, düzgün metalardan farksızlar. Bir iş ilanında prezantabl kelimesini […]

Devamını Oku
postmodern

Postmodern Ne Demek?

Postmodern ne demek? Fransızca kökenli postmodern kelimesi postmodernizm yanlısı anlamına karşılık gelir. Postmodernizm akımı 20. yy da modernist anlayışın kendini tüketmişliği üzerinden çıkmıştır. Postmodernizm özellikle mimari alanını çokça etkisi altına almıştır. Değişik yapı biçimlerinin serbestçe kullanımının önünü açmıştır. Postmodernizm, modernizmin ötesinde anlamına karşılık gelir. Postmodernist yapıların genel özelliği doğa ile modern mimari arasında ki ilişkiyi […]

Devamını Oku
portföy

Portföy Ne Demek?

Portföy ne demek? Fransızca kökenli portföy kelimesi Türkçede banka ve benzeri kuruluşların kendi bünyelerinde bulundurduğu istedikleri gibi kullanabildikleri menkul değerlerin toplamı anlamına karşılık gelir. Portföy kelimesinin bir diğer anlamı ise bir kişinin veya veya kuruluşun kar elde etmek amacıyla oluşturduğu varlıkların bütünüdür. İngilizce de ki kullanımında portföy bu anlamı taşır. Portföye örnek vermek gerekir ise; […]

Devamını Oku
psişik

Psişik Ne Demek?

Psişik ne demek? Fransızca kökenli psişik kelimesi Türkçede ruhsal anlamına karşılık gelir. Psişik kelimesi sözlük anlamı olarak ruhsal manası taşısa da Türkçede daha çok ruhsal güç manasında kullanılır. Bu güç ruhsal bir etkiyle düşünce gücüyle cisimleri hareket ettirebilme, bükebilme, kırabilme ve benzeri olarak tarif edilir. Çoğu insan düşünce gücüyle cisimler üzerinde böyle etkiler yaratılabileceğine inanır. […]

Devamını Oku
peyzaj

Peyzaj Ne Demek?

Peyzaj ne demek? Fransızca kökenli peyzaj kelimesi Türkçede kır resmi, bir yerin doğal görünümü anlamına karşılık gelir.Fransızca da peysage olarak kullanılan bu kelime Türkçeye peyzaj olarak geçmiş ve kendine bu şekliyle kullanım alanı bulmuştur. Bu kelimeye daha çok “peyzaj düzenleme” söz kalıbı içerisinde rastlamak mümkündür. Bu kullanımıyla çevre düzenleme anlamını teşkil etmektedir. Kentleşme ile beraber […]

Devamını Oku
patent

Patent Hakkı Ne Demek?

Patent hakkı ne demek? Patent kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Türkçede buluş belgesi, uyruğunu, kaynağını belirten belge anlamlarına karşılık gelir. Patent hakkı ise buluşu ortaya koyan kimsenin bu buluştan doğabilecek her türlü hakka sahip olması demektir. Patent hakkını telif hakkı olarak görmekte mümkündür. Bir buluşun patent hakkı alındıktan sonra o buluşu kullanacak olan her kim […]

Devamını Oku