paradoks

Paradoks Ne Demek?

Paradoks ne demek? Fransızca kökenli paradoks kelimesi Türkçede aykırı düşünce, çelişki anlamına karşılık gelir. Paradokslara en çok matematik alanında rastlanır. Örneğin; herkesin bildiği temel bir matematik kuralı vardır. Bir sayının karesi her zaman için pozitif değerdedir. Bu gerçekliğe istisnai bir durum yaratan ise -1 sayısıdır. Kök -1 negatif bir sayıdır ve bu çelişkili durumuyla matematikçiler […]

Devamını Oku
otomasyon

Otomasyon Ne Demek?

Otomasyon ne demek? Fransızca kökenli otomasyon kelimesi Türkçede öz işler, öz devinim gibi anlamlara karşılık gelir. Otomasyon kelimesine en çok rastlayacağınız yer üniversitelerin İnternet üzerinden sağladıkları öz işler sistemi yani otomasyon sistemidir. Her üniversitenin kendine ait otomasyon sistemleri vardır. Otomasyon sisteminin amacı öğrenci ve üniversite arasında ki kurumsal ilişkiyi İnternet ortamına sağlayarak bazı kolaylıklar sağlamaktır. […]

Devamını Oku
otobiyografi

Otobiyografi Ne Demek?

Otobiyografi ne demek? Fransızca kökenli otobiyografi kelimesi Türkçede öz yaşam öyküsü anlamına karşılık gelir. Özellikle edebiyat alanında rastlayabileceğiniz bu kelime bir kimsenin kendisini, kişisel özelliklerini ve yaşam öyküsünü tanıtmasıdır. Yani kısaca kişinin kendi kendini tanıtmasına otobiyografi denir. Kişi sadece adı soyadı fiziksel özelliklerini, belirgin özelliklerini ve ilgi alanlarını anlatabileceği gibi bütün bunların yanında yaşam öyküsüne […]

Devamını Oku
otistik

Otistik Ne Demek?

Otistik ne demek? Fransızca kökenli otistik kelimesi Türkçede içe yönelik olan anlamına karşılık gelir. Bazı insanlar otistik olarak adlandırılır. Çoğu insanca otistik kişiler hasta olarak nitelendirilir. Ancak otistik olmak gerçekten hastalık mıdır? Burası biraz tartışma konusu. Kim birine diğer insanlardan farklı olduğu için hasta diyebilir ki? Ayrıca otistik olarak nitelendirilen insanların genel ve ortak özellikler […]

Devamını Oku
otantik

Otantik Ne Demek?

Otantik ne demek? Fransızca kökenli otantik kelimesi Türkçede eskiden beri gelmiş olan özellikleri taşıyan anlamına karşılık gelir. Otantik kelimesi mimari, moda, edebiyat, müzik, resim  ve benzeri bir çok farklı alanda kullanılan bir terimdir. Bu alanların ortak özelliği belirli bir estetik anlayışı ortaya çıkartmaktır. Bu estetik anlayış geçmişin özelliklerinin izlerini taşıyor ise otantik olarak nitelendirilebilir. Örneğin; […]

Devamını Oku
ortodonti

Ortodonti Ne Demek?

Ortodonti ne demek? Fransızca kökenli ortodonti kelimesi Türkçede diş hekimliğinin dişlerin çenedeki konumu hakkında uzmanlaşan alanıdır. Bu uzmanlaşmanın en yaygın bir biçimde kullandığı tedavi yöntemi diş teli tedavisidir. Kelime kökü olarak “orto” estetik anlamına, “donti” ise dişle ilgili anlamına karşılık gelir. Yani bu birleşik kelimenin Türkçede ki tam sözcük karşılığı “diş estetiği, dişle ilgili estetik” […]

Devamını Oku
hegel

İdealist Ne Demek? İdealist Nedir?

İdealist ne demek? İdealist nedir? Fransızca kökenli idealist kelimesi Türkçede idealizm ideolojisine bağlı olan filozof, ülkücü gibi anlamlara karşılık gelir. İdealistler düşünmeyi ve niyeti var olanın maddi olanın önüne koyarlar. “Düşünüyorum öyleyse varım” Descartes’in bu önermesi idealizmi özetleyici bir anlam taşımaktadır. İdealistler maddi varlığı düşünceye tabi kılarlar. Bu yönüyle bütün dogmatik görüşler idealisttir. İdealizmin başlıca […]

Devamını Oku
hümanist

Hümanist Ne Demek? Hümanist Nedir?

Hümanist ne demek? Hümanist nedir? Fransızca kökenli hümanist kelimesi Türkçede insancıl anlamına karşılık gelir. Hümanizm ise insan merkezcilik anlamı taşır. Yani hümanizm öğretisine sahip olan kişilere hümanist denir. Hümanizm sanıldığı gibi insan sevgisi manasıyla bütünleştirilemez. Hümanizm her şeyin merkezine insanı koyan bir öğretidir. Elbette ki bu yönde bir görüş sevginin merkezine de insanı koyacaktır. Ancak […]

Devamını Oku
hipotez

Hipotez Ne Demek? Hipotez Nedir?

Hipotez ne demek? Hipotez nedir? Fransızca kökenli hipotez kelimesi Türkçede varsayım, önsav, deneyle tam olarak kanıtlanmamış olan kuram anlamlarına karşılık gelir. Hipotez herhangi bir konuda ki araştırmaların başlangıcı olarak kabul edilir bu araştırmalarla ortaya konan savların kanıtlanma ya da çürütülme yönünde bir durumla karşılaşmamış halleridir. Bu durumu kısaca şöyle özetlemek mümkündür. Her tez deneyle kanıtlanana […]

Devamını Oku
hidrofor

Hidrofor Ne Demek? Hidrofor Nedir?

Hidrofor ne demek? Hidrofor nedir? Fransızca kökenli hidrofor kelimesi Türkçede subasar anlamına karşılık gelir. Hidrofor binalarda kullanılır. Şebeke suyunun binaların üst katlarına aynı basınçla gitmesini sağlayan bir araçtır. Hidroforlar genellikle bir hava pompası ve basınç tankından oluşurlar. Bazen çıkardığı sesler rahatsızlık verici olabilse de gelişen teknolojiyle birlikte ses çıkartmayan hidroforlar üretilmiş ve artık yaygın olarak bu […]

Devamını Oku