rapsodii

Rapsodi Ne Demek? Rapsodi Nedir?

Rapsodi ne demek? Rapsodi nedir? Fransızca kökenli rapsodi kelimesi Fransız kültüründe içinde halk müziği ve milli ezgiler bulunduran eser olarak bilinir. Bu eserler koşuk ve türkü türündedir. İçinde Homerus’un şiirlerinde geçen olaylar yer alır. Rapsodi İstanbul; Teoman’a ait bir müzik parçası.

Read More
antipatik

Antipatik Ne Demek? Antipatik Nedir?

Antipatik ne demek? Antipatik nedir? Fransızca kökenli antipatik kelimesi Türkçede zıt, soğuk, itici, sevimsiz gibi anlamlara karşılık gelir. Antipati bir duygu olarak sevmemenin, samimi bulmamanın ifadesidir. İnsanın antipatisi her şeye karşı gelişebilir. Bu bir eşya, hayvan, bitki yada başka bir insan olabilir. İnsanın insana antipati duyması genel olarak davranışlarla ilgilidir.

Read More
revize

Revize Ne Demek? Revize Nedir?

Revize ne demek? Revize nedir? Fransızca kökenli revize kelimesi Türkçede düzeltmek, yenilemek, gözden geçirmek gibi anlamlara gelir.İş hayatında özellikle yazısal ve görsel ögelerin çokça kullanıldığı alanlarda sıklıkla rastlanabilecek bir ifadedir. Yapma, gösterme, onaylatma aşamasında bir çok kere başvurulabilen bir işlemdir. Revizyon, revizyonist; Yeniden gözden geçirip, düzeltmek anlamına gelen revizyon kelimesini uygulayan kişi veya kuruluşlara revizyonist […]

Read More
optimist

Optimist Ne Demek? Optimist Nedir?

Optimist ne demek? Optimist nedir? Fransızca kökenli optimist kelimesi Türkçede iyimser anlamına karşılık gelir. Optime etmek olarak da kullanılan bu sözcük her olayın iyi yönünü görmek, kötümser olmamak, antipesimistlik diye de bilinir. Çocuklar için düzenlenen tek kişilik, tek yelkenli bir yarış.

Read More
konsolide

Konsolide Ne Demek? Konsolide Nedir?

Konsolide ne demek? Konsolide nedir? Fransızca kökenli konsolide kelimesi Türkçede vadesi uzatılan anlamına karşılık gelir. İktisadi bir terim olarak konsolide ödenemeyen, ödenmesinde güçlük çekilen borçların vadelerinin uzatılmasıdır. Ekstra zaman vermek, bir kaç dosyayı tek dosyada birleştirmek gibi mesleki işlerde konsolide olarak ifade edilir.  

Read More
trajikomik

Trajikomik Ne Demek? Trajikomik Nedir?

Trajikomik ne demek? Trajikomik nedir? Fransızca kökenli trajikomik kelimesi Türkçede hem hüzünlü hemde güldürücü olan anlamına karşılık gelir. Örneğin biri yolda yürürken düştüğünde bu çoğu insana komik gelir ve insanlar bu duruma gülerler, aynı zamanda düşen kişinin durumu kendi içinde belli bir acıyı ve o acıya duyulan hüznü de barındıracağı için bu durum trajikomiktir.

Read More
sadist

Sadist Ne Demek? Sadist Nedir?

Sadist ne demek? Sadist nedir? Fransızca kökenli sadist kelimesi Türkçede başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimseler için kullanılan bir sıfattır. Sadistlik psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu yönde eğilim gösteren kişiler genellikle kendi yaşantılarında çok büyük sıkıntılar yaşamış olan şiddete, tecavüze maruz kalmış olan kimselerdir.

Read More
megoloman

Megaloman Ne Demek? Megaloman Nedir?

Megaloman ne demek? Megaloman nedir? Fransızca kökenli megaloman kelimesi Türkçede kendini çok büyük gören, kendini beğenmiş gibi anlamlara karşılık gelir. Megalomanlık bir karakter bozukluğudur. Bu tür insanların ya çok fazla egosu şişirilmiştir yada tam tersi çok fazla aşağılanmıştır. Bunun sonucunda da kendi benliklerini her şeyden herkesten üstün görmeye başlamışlardır.

Read More
kültür

Kültür Ne Demek? Kültür Nedir?

Kültür ne demek? Kültür nedir? Fransızca kökenli kültür kelimesi Türkçede bir halkın toplumsal gelişim ve değişim süreci içerisinde ortaya koyduğu düşsel ve tinsel ürünler birlikteliği olarak anlam karşılığı bulur. Dil kültürün temel ögesi ve nesiller arası taşıyıcısıdır. Laboratuvar ortamında yetiştirilen mikro-organizma ve dokulardır.

Read More
jübile

Jübile Ne Demek? Jübile Nedir?

Jübile ne demek? Jübile nedir? Fransızca kökenli jübile kelimesi Türkçede önemli bir sanatçının veya sporcunun adına düzenlenmiş olan kutlamadır. Burada bahsedilen sporcu veya sanatçının spor yada sanat hayatının sonuna gelmiş olması gerekir. Aynı zamanda evliliklerin ellinci yıl kutlamalarına da jübile denir. Yahudilikte her elli yılda bir tanrıya yada dinlenmeye ayrılan yıl olarak bilinen bir gelenek, […]

Read More