eritrosit

Eritrosit Ne Demek? Eritrosit Nedir?

Eritrosit ne demek? Eritrosit nedir? Fransızca kökenli eritrosit kelimesi Türkçede alyuvar anlamına karşılık gelir. Eritrosit kana kırmızı rengini veren çekirdeksiz hücrelerdir. İçinde ki hemoglabinle oksijeni bağlayarak taşınmasını sağlar. Bu özelliğiyle yaşamsal bir önem taşımaktadır. Lamalarda, develerde, balıklarda ve bazı hayvan türlerinde eritrosit çekirdekli ve oval bir yapıdadır.

Read More
epilepsi

Epilepsi Ne Demek? Epilepsi nedir?

Epilepsi ne demek? Epilepsi nedir? Fransızca kökenli epilepsi kelimesi Türkçede sara anlamına karşılık gelir. Tıbbi bir terim olarak epilepsi bir hastalığın ismidir. Bu hastalık bir sinir hastalığıdır. Zaman zaman görülen sinir krizleri sonucu bayılmalar, şiddetli çırpınmalar ve ağızdan köpük çıkması şeklinde kendini gösterir. Bu hastalık beyinde ki hücrelerin eş zamanlı deşarj olması olarak nitelendirilebilir. Epilepsi […]

Read More
enzim

Enzim Ne Demek? Enzim Nedir?

Enzim ne demek? Enzim nedir? Fransızca enzim kelimesi Türkçede kimyasal bir tepkimeye sebep olan ve kimyasal tepkimeyi hızlandıran genellikle yapısal olarak proteinden oluşan organik maddeler için kullanılan bir kelimedir. Enzimler canlı hücreler tarafından meydana getirilir. Enzimler biyokimyasal tepkimelere etki eder. Enzimler biyokimyasal tepkimelere etki ettikten sonra başlangıçta ki yapısını koruyarak tepkimeden ayrılabilir. Besin maddelerinin sindirilmesinde […]

Read More
ensest

Ensest Ne Demek? Ensest Nedir?

Ensest ne demek? Ensest nedir? Fransızca kökenli ensest kelimesi Türkçede aile içi cinsel ilişki anlamına karşılık gelir. Bu ilişki durumu genellikle cinsel taciz ve tecavüz şeklinde gelişir. Özellikle küçük yaşta çocuklar bu durumun en büyük mağdurları arasındadır. Bu mağduriyet durumunu yaşatanlar çoğunlukla ikinci dereceden akrabalar olabileceği gibi baba, anne, kardeş gibi aile içerisinde ki kişilerde […]

Read More
enjektor

Enjektör Ne Demek? Enjektör Nedir?

Enjektör ne demek? Enjektör nedir? Fransızca kökenli enjektör kelimesi Türkçede iğne, şırınga anlamlarına karşılık gelir. Bu anlamlarıyla enjektör bir sıvının basınçla bir yerden başka bir yere aktarılmasını sağlayan araçtır. Bu araca tıp alanında sıkça rastlayabilirsiniz. Enjekte etmek; Bir yere enjektör kullanarak sıvı aktarmak anlamına gelir. Örneğin; hastaneye gittiğinizde aşı olduğunuzda o aşı size enjekte edilmiş […]

Read More
enflasyon

Enflasyon Ne Demek? Enflasyon Nedir?

Enflasyon ne demek? Enflasyon nedir? Fransızca kökenli enflasyon kelimesi Türkçede para fazlalığı, fazlalık, şişkinlik, pahalılık anlamlarına karşılık gelir. İktisadi bir terim olarak enflasyon bir ekonomide ki para miktarının artması ve bununla orantılı olarak paranın değerinin düşmesi anlamına gelir. Bu değer düşmesi piyasada ki herhangi bir ürünün daha çok para verilerek alınabilmesine neden olur. Kısacası paranın […]

Read More
endeks

Endeks Ne Demek? Endeks Nedir?

Endeks ne demek? Endeks nedir? Fransızca kökenli endeks kelimesi Türkçede dizin, gösterge gibi anlamlara karşılık gelir. Dizin anlamıyla endeks; Bir eserin, derginin arkasında bulunan kişi, konum ve konu bilgilerini numaralandırarak gösteren alfabetik listedir. Gösterge anlamıyla endeks bir ekonomi terimidir. Bu kelimeye “kar zarar endeksi“, “dolar endeksi” vb. söz kalıpları şeklinde sıkça rastlayabilirsiniz. Özellikle ekonomi programlarında, […]

Read More
empresyonizm

Empresyonizm Ne Demek? Empresyonizm Nedir?

Empresyonizm ne demek? Empresyonizm nedir? Fransızca kökenli empresyonizm kelimesi Türkçede izlenimcilik anlamına karşılık gelir. Sanatsal bir terim olarak empresyonizm dış etkilerin içe yansıması manasına gelir. Bir sanat akımı olan empresyonizm ilk olarak resimde ortaya çıkmış daha sonra edebiyatı da etkilemiştir. Van Gogh resim alanında bu akımın en çok bilinen temsilcisidir. Özellikle “sokak kahvesi” olarak bilinen […]

Read More
emperyalizm

Emperyalizm Ne Demek? Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm ne demek? Emperyalizm nedir? Fransızca kökenli emperyalizm kelimesi Türkçe sözlük anlamında yayılmacılık, yayılımcılık olarak bir milletin başka bir milleti sömürmesi diye ifade edilir. Bu emperyalizm adına kuru ve basit bir tanımlamadır. Sömürünün hangi koşullarda neden ve kim tarafından kime karşı ortaya çıktığını ortaya koymaz. Emperyalizm, kapitalizmin en üst aşamasıdır. Emperyalizm kitabının yazarı Lenin emperyalizmi […]

Read More
elektrik

Elektrik Ne Demek? Elektrik Nedir?

Elektrik ne demek? Elektrik nedir? Fransızca kökenli elektrik kelimesi Türkçede maddenin; elektron, proton ve pozitron parçacıklarının ortaya çıkardığı enerji olarak ifade edilir. Bu enerji insanların günlük yaşamlarında hayati bir yer edinmektedir. Aydınlanma, ısınma, sanayi ve benzeri bir çok alanda elektrik enerjisi temel enerji olarak kullanılır. Maddeler elektriği geçiren ve elektriği geçirmeyen maddeler olarak iletken ve […]

Read More