aort

Aort Ne Demek? Aort Nedir?

Aort ne demek? Aort nedir? Fransızca kökenli aort Türkçede ana atardamar anlamına karşılık gelir. Vücutta kalbin sol karıncığına bağlı olan bu damar kana kırmızı özelliğini vermekte ayrıca kendisine bağlı kroner damarlarla da beslenmeyi sağlanmaktadır. Vücudumuzda ki en büyük atardamardır.

Read More
kantitatif

Kantitatif Ne Demek? Kantitatif Nedir?

Kantitatif ne demek? Kantitatif nedir? Fransızca kökenli kantitatif kelimesi Türkçede nicel, niceliğe bağlı, miktarsal, sayısal anlamlarına karşılık gelir. Kimya alanında rastlayabileceğiniz bu terim aynı zamanında üniversitede iktisat bölümünde bir ders adıdır.

Read More
nevrotik

Nevrotik Ne Demek? Nevrotik Nedir?

Nevrotik ne demek? Nevrotik nedir? Fransızca kökenli nevrotik kelimesi Türkçede sinirsel anlamına karşılık gelir. Bir davranış bozukluğu olarak nevrotik kişinin kendine olağandan fazla sorumluluk yüklemesi ve bunun psikolojik etkilerini yaşamasıdır. Bu sorunun temelinde kişinin kendi dışında kimseye güven duymaması ve endişe vardır.

Read More
platonik

Platonik Ne Demek? Platonik Nedir?

Platonik ne demek? Platonik nedir? Fransızca kökenli platonik kelimesi Türkçede gerçekte olmayan, düşte olan, hep düşte kalması istenen gibi anlamlara karşılık gelir. Düşte kalması istenen tanımlaması her durum için geçerli değildir. Memleketimizde insanların kendisini, sevgisini ifade edememe durumu platonik aşıklarla sıkça rastlamamıza neden oluyor.

Read More
feminist

Feminist Ne Demek? Feminist Nedir?

Feminist ne demek? Feminist nedir? Fransızca kökenli feminist kelimesi Türkçede feminizm yanlısı olarak karşılık bulur. Bir akım olarak feminizmin çeşitli kolları vardır. Bunlardan başlıcaları feminizm ve sosyalist-feminizmdir. Feminizm en kaba açıklaması ile kadının iktidarını savunurken, sosyalist-feminizm kadın erkek eşitliğini savunur. Bu eşitliğe ise eşitsiz bir toplum yapısı yaratan kapitalizm içerisinde ulaşılamayacağını savunur. Feminizmin belirli simgeleri […]

Read More
pragmatik

Pragmatik Ne Demek? Pragmatik Nedir?

Pragmatik ne demek? Pragmatik nedir? Fransızca kökenli pragmatik kelimesi Türkçede yararcı, faydacı, çıkarcı gibi anlamlara karşılık gelir. Bir felsefe akımı olarak pragmatizmi (yararcılık) sahiplenmiş, kendi hayat görüşü haline getirmiş kimselere pragmatik denir. Kullanım alanına göre olumlama yada olumsuzlama terimi olarak kullanılabilen bu kavram genel insan ilişkileri içerisinde bir hakaret sıfatı olarak da kullanılabilir.

Read More
entel

Entel Ne Demek? Entel Nedir?

Entel ne demek? Entel nedir? Fransızca kökenli entel kelimesi Türkçede entelektüel olmayı başaramamış ama entelektüelmiş gibi görünmeye çalışan, sahte aydın anlamlarına karşılık gelir. Türkiye’de sıkça rastlayabileceğiniz bir tipolojidir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlardır diyebiliriz, kısaca. Entelektüel; Bir çok konu (bilim,teknik,kültür…) hakkında eğitim görmüş, bilgi sahibi kişidir. Entel Maganda; Ahmet Kaya’ya ait bir parça.

Read More
siyonist

Siyonist Ne Demek? Siyonist Nedir?

Siyonist ne demek? Siyonist nedir? Fransızca kökenli siyonist kelimesi Türkçede siyonizmden yana olan, siyonist hareket, siyonizmi destekleyen gibi anlamlara karşılık gelir. Siyonizm 19. yy sonlarına doğru ortaya çıkan Filistin toprakları ( Yahudilere göre, tanrının Yahudilere vaat ettiği topraklardır) üzerinde Yahudi bir devlet kurmayı amaçlayan akımdır. Bu akımın destekçilerine siyonist denir.

Read More
sansur

Sansür Ne Demek? Sansür Nedir?

Sansür ne demek? Sansür nedir? Fransızca sansür kelimesi Türkçede denetleme, sıkı denetim gibi anlamlara karşılık gelir. Sansür kelimesi Türkiye’de anlamı çoğu kişi tarafından yanlış bilinen bir terimdir. Kısıtlama, yasaklama sansür olarak bilinse de denetlemenin kendisi de sansürün bir parçasıdır. Sansür her türlü yayımcılık alanında, tiyatroda, sinemada, sosyal medyada gerçekleştirilebilir. Özellikle son sansür yasa tasarısıyla birlikte […]

Read More
demagoji

Demagoji Ne Demek? Demagoji Nedir?

Demagoji ne demek? Demagoji nedir? Fransızca kökenli demagoji kelimesi Türkçede gerçekleri manipüle etme, kendi gündemini yaratma, çarpıtma, abartma, laf cambazlığı gibi anlamlara karşılık gelir. Bir siyaset terimi olarak demagoji toplumun duygularını, hassasiyetlerini ve ön yargılarını kullanarak toplumu yönlendirme çabasıdır.  

Read More