feminen

Feminen Ne Demek? Feminen Nedir?

Feminen ne demek? Feminen nedir? Fransızca kökenli feminen kelimesi Türkçede kadınsı, dişil, kadın özellikleri taşıyan anlamlarına karşılık gelir. Feminen olarak tanımlanan kişinin kadın veya erkek olması durumun kendisi için pekte bir şey ifade etmez. Dişil özellikler göstermesi yeterlidir. Örneğin bir erkeğin kullandığı aksesuarlar, tarzı, görünümü feminen yada bir başka tabirle kadınsı olabilir. Bir aksesuar, kıyafet, eşya […]

Read More
finans

Finans Ne Demek? Finans Nedir?

Finans ne demek? Finans nedir? Fransızca kökenli finans kelimesi Türkçede para, mal, mali işler, para yönetimi gibi anlamlara karşılık gelir. Çoğu işletme bir finans departmanına sahiptir. Bu departmanın büyüklüğü işletmenin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Finans departmanı kendi içerisinde cari, risk, yatırım, yönetim olarak farklı alanlara da bölünür. Finans, muhasebeden farklı olarak kendi içerisinde birçok yorumu, […]

Read More
entellektüel

Entelektüel Ne Demek? Entelektüel nedir?

Entelektüel ne demek? Entelektüel nedir?  Fransızca intellectüel kelimesinden dilimize geçmiştir. Kimi yerlerde bu kelimeye entellektüel olarak yani çift -l ile kullanıldığına rastlayabilirsiniz. Bu yanlış bir kullanımdır. Kelimenin doğru yazılışı entelektüel şeklindedir. Kelime anlamı olarak bilim, teknik ve kültürel anlamda donanımlı, bu alanlarda eğitim görüp bir çok konuda uzmanlaşmış kişiler, aydınlar için kullanılan bir sıfattır. Tek […]

Read More
materyalist

Materyalizm Ne Demek? Materyalizm Nedir?

Materyalizm ne demek? Materyalizm nedir? Fransızca materyalizm kelimesi Türkçede maddecilik anlamına karşılık gelir. Her şeyin maddeden oluştuğunu öne süren felsefi akımdır. Diyalektik materyalizm; Marksizmin temel içeriğidir. Sistematik bir düşünme yöntemidir. Marks tarihi bu düşünme sistemiyle okumuş ve marksizm ideolojisini de bu sistem üzerine inşa etmiştir. Diyalektik materyalizme göre her şey çelişkiler bütünüdür. Var olan her şey […]

Read More
elit

Elit Ne Demek? Elit Nedir?

Elit ne demek? Elit nedir? Fransızca bir kelime olan elit Türkçede seçkin anlamına karşılık gelir. Bu seçkinlik durumu sınıfsal, kültürel ya da toplumsal statüden kaynaklı olabilir. Elitist; Seçkinci, Seçkinleri takip eden onları izleyen kişileri tanımlamak için kullanılan terimdir. Elit aynı zamanda bir çikolata ve şekerleme markasıdır.  

Read More
lojistik

Lojistik Ne Demek? Lojistik Nedir?

Lojistik ne demek? Lojistik nedir? Fransızca ve İngilizce kökenli bir kelime olan lojistik Türkçede geri hizmet, geri hizmetin örgütlenmesi planlanması, modern mantık, matematiksel mantık gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Lojistik aynı zamanda mal ve hizmet sağlama konusunda planlama, örgütleme, yönetme alanlarını kapsayan bir bilimdir. Bu kelime “lojistik destek”, “lojistik altyapı” vs. söz kalıpları şeklinde gündelik konuşma […]

Read More
kompliman

Kompliman Ne Demek? Kompliman Nedir?

Kompliman ne demek? Kompliman nedir? Fransızca bir kelime olan kompliman (compliment) Türkçede gönül okşayıcı söz, iltifat, övgüde bulunma, koltuklama gibi anlamlara gelir. Örneğin; birine güzel olduğunu söylemek komplimandır. Türkçeye yerleşmemiş olan bir terimdir kompliman kelimesinin yerine daha çok Arapça kökenli iltifat kelimesi kullanılır.  

Read More
anonim

Anonim Ne Demek? Anonim Nedir?

Anonim ne demek? Anonim nedir? Fransızca bir terim olan anonim, yaratıcısı,yazarı,sahibi belli olmayan, herkesin olan demektir. Edebiyatta ve hayatın bir çok farklı alanında bu terime rastlamak mümkündür. Özellikle yazı bulunmadan önceki dönemlerden günümüze kalan eserler çoğunlukla anonimdir.(bkz; kimi ninniler, destanlar, masallar,şarkılar vs.) Anonymous; küresel bir hecker grubudur. Anonim şirket/ortaklık; sermayesi bir çok sayıda hisse senedine […]

Read More
revizyon

Revizyon Ne Demek? Revizyon Nedir?

Revizyon ne demek? Revizyon nedir?              Gözden geçirme, yenileme, düzeltme gibi anlamlara gelir. Bu terime futboldan, bilişime; şehircilikten, siyasete her alanda rastlamak mümkündür. Örneğin; Pro Evolutıon Soccer (PES) her sene aynı oyunu revize ederek tekrar piyasaya sokuyor. Siyaset dilinde “revizyonizm” diye bir tanımlama mevcuttur. Sahip olunan ideolojinin revize edilmesi savunulur. […]

Read More
salut

Salut Ne Demek? Salut Nedir?

Salut ne demek? Salut nedir? Fransızca, Almanca ve İspanyolcada selam anlamına gelir. Biriyle ya da bir toplulukla karşılaşıldığında selam verme terimi olarak kullanılabileceği gibi görüşürüz anlamında da kullanılabilir. “seluu”  diye telaffuz edilir.

Read More