kalori

Kalori Ne demek?

20Kalori ne demek? Fransızca kökenli olan ve orijinal hali ”calorie”  olan   kalori kelimesi normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15  °C su ile eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C  yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimine karşılık gelmektedir. Külte, Hade katsayısı ve sıcaklığın çarpımıyla hesaplanır. 1 kalori  4,18 joule tekabül etmektedir. Kalorinin […]

Devamını Oku
istatistik

İstatistik Ne Demek?

İstatistik ne demek? Fransızca kökenli istatistik kelimesi Türkçede sayımlama, bir sonuca varabilmek için verileri yöntemli olarak toplayıp sayı olarak belirme işi anlamlarına karşılık gelir. İstatistik matematiğin uygulamalı bir alanıdır. İstatistik hayatta bir çok alanda kullanılır. Spordan siyasete bir çok alanda istatistik bilimine dayanarak sonuçlar hakkında çıkarımlar yapılır. Örneğin; futbol maçları öncesinde bazı futbol programlarında takımların […]

Devamını Oku
iskelet

İskelet Ne Demek?

İskelet ne demek? Fransızca kökenli iskelet kelimesi Türkçede insan ve hayvanların kemik yapısını gösteren çatı, teşrih anlamlarına karşılık gelir. Ölü bir canlının yumuşak dokularının döküldüğünde geriye kalan kemiklerin bütününe iskelet denir. İskeletler gerçek kemiklerden var olabileceği gibi kemiğe benzer cisimlerden temsili bir iskelet de yapılabilir. Bir kağıt üzerine resim olarak da çizilebilir. Tıp eğitimi alanında kullanılan […]

Devamını Oku
implant

İmplant Ne Demek?

İmplant ne demek? Fransızca kökenli implant kelimesi Türkçede doku ekimi anlamına karşılık gelir. Bu kelime bir tıp terimi olarak kullanılır. En çok da diş ve damak hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntem olarak bilinir. İmplant olarak kullanılan cisimler genellikle özel olarak üretilen vidalardır. Bu vidalara köprü de denir. İmplant sayesinde ağır cerrahi müdahalelere gerek kalmadan pratik bir […]

Devamını Oku
sempozyum

Sempozyum Ne Demek?

Sempozyum ne demek? Fransızca kökenli sempozyum kelimesi Türkçede bilgi şöleni anlamına karşılık gelir. Sempozyumlar topluluklar karşısında yapılan sunumlardır. Bu sunumların konusu belirlidir. Bu konu hakkında farklı yönlerden uzmanlaşmış kişilerce insanlara bilgi aktarımı yapılır. Burada ki uzmanlaşmış kişiler genellikle akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, çeşitli meslek dallarında uzmanlaşmış kişiler, siyasetçiler ve benzeri çevrelerden kimseler olur. Sempozyumlar eğitim amaçlıdır. […]

Devamını Oku
seks

Seks Ne Demek?

Seks ne demek? Fransızca kökenli seks kelimesi Türkçede cinsiyet, cinsel ilişki anlamlarına karşılık gelir. Seks iki insanın cinsel ilişkisini ifade eden bir sözcüktür. İki insan olarak belirtsek de iki kişi arasında yaşanması da zorunlu değildir. İki kişiden fazla insanın cinsel ilişki kurması toplu seks ya da grup seks olarak adlandırılır. Seks dolaylı olarak insanlık için […]

Devamını Oku
rutin

Rutin Ne Demek?

Rutin ne demek? Fransızca kökenli rutin kelimesi Türkçede düzen içinde yapılan, düzenin dışına çıkmayan, alışılagelmiş, çeşitlilik göstermeyen, tek tip, sıradan anlamlarına karşılık gelir. Rutinin dışında gerçekleşen olaylara ekstrem olaylar ya da ekstra olaylar denir. Örneğin; Bir memur için hafta içi her gün 9 da iş başı yapıp, saat 5 de mesaisini bitirmesi alışılagelmiş yani rutin […]

Devamını Oku
ritim

Ritim Ne Demek?

Ritim ne demek? Fransızca kökenli ritim kelimesi Türkçede dizem, bir bütün de değerlerin sıra ve belli aralıklar ile birbirini izlemesi anlamlarına karşılık gelir. Ritimin en çok kullanıldığı alan müziktir. Aslında en çok göz önünde bulunan alan müziktir. Çünkü ritim bir kompozisyon içinde ki sıralı değerlerdir. Yani resimden mimariye, heykelden edebiyata aslında bir çok alanda ritim kullanılabilir. […]

Devamını Oku
rezistans

Rezistans Ne Demek?

Rezistans ne demek? Fransızca kökenli rezistans kelimesi Türkçede direnç anlamına karşılık gelir. Bir rezidansın en temel çalışma prensibi içinden elektrik geçtiğinde ısınmasıdır. Bu özelliğiyle günlük yaşamımızda kullandığımız ev aletlerinden sanayide ki üretim araçlarına kadar bir çok alanda kullanılır. Elektrik akımı rezistansın yani direncin üzerinden geçerken elektrik akımına karşı bir mukavemet gerçekleşir. Bu mukavemet dolayısıyla rezistans teli […]

Devamını Oku
rezidans

Rezidans Ne Demek?

Rezidans ne demek? Fransızca kökenli rezidans kelimesi Türkçede önemli görülen şahsiyetlerin örneğin; yüksek devlet görevlilerinin, elçilerin ve benzeri toplumsal statüye sahip kişilerin oturmaları için ayrılan konut anlamına karşılık gelir. Günümüzde rezidanslar ya da diğer bir tabirle rezidans oteller veya rezidans konutlar sadece devlet görevlilerinin ve elçilerin konakladığı değil parası olan herkesin konakladığı yaşam alanlarına dönüşmüştür. Rezidans […]

Devamını Oku