sebastian

Sebastian Ne Demek?

Sebastian ne demek? Sebastian kelimesi kişi ismi olarak Fransızca ve İngilizce’de kullanılır. Özellikle Fransız ve İngiliz filmlerinde uşak karakterlerinde kullanımına alışkın olduğumuz bir isimdir. Fransızca da ve İngilizce de kişi isimleri herhangi bir anlam içermek zorunda değildir. O yüzden sebastian kelimesinin anlam karşılığını boşuna aramayın. Türkçede herhangi bir anlam karşılığı yoktur. Ancak en çok bilinen […]

Read More
ebola

Ebola Ne Demek?

Ebola ne demek? Fransızca kökenli ebola kelimesi bir çeşit virüstür. Bu virüs son dönemlerde insanlarda salgın şeklinde yaygınlaşan ebola hastalığı ile gündeme gelmiştir. Ebola virüsü insanlarda ve insan dışında ki canlı türlerinde ishal, kanama, deri döküntüleri ve yüksek ateşe neden olmaktadır. Ebola virüsü adını Afrika’da ki bir nehirden alır. Ebola virüsü Dünya Sağlık Örgütü tarafından […]

Read More
liberalizm

Liberalizm Ne Demek?

Liberalizm ne demek? Fransızca kökenli liberalizm kelimesi Türkçede serbestlik, erkincilik, kısmen özgürlük anlamlarına karşılık gelir. Burada ki özgürlük ya da serbestlik tanımlaması toplumsal yaşamda bireyin rolüyle ilgilidir. Liberalizm fikriyatı kapitalist üretim biçiminin üst yapısıdır diyebilir. Kapitalizm iktisadi serbestliğin ifadesidir. Yani bugün ki sınıflı toplum yapısını, zenginleşmeyi ve fakirleşmeyi doğal ve lüzumlu gören özel mülkiyete dayanan, […]

Read More
kurtaj

Kürtaj Ne Demek?

Kürtaj ne demek? Fransızca kökenli kürtaj kelimesinin Türkçede ki en yaygın kullanım anlamı döl yatağının içini kazıyarak cenini aldırmaktır. “Bebek aldırmak” olarak da isimlendirilen bu işlem hamilelik sürecinin belli bir bölümünde yapılabilmektedir. Bu bölüm gebeliğin ilk 10 haftasıdır. Yasal olarak hamileliğin ilk 10 haftasında kürtaj yaptırılabilir. Tabi bunun bazı ayrıntıları vardır. 18 yaşından büyük ve […]

Read More
kromozom

Kromozom Ne Demek?

Kromozom ne demek? Fransızca kökenli kromozom kelimesi Türkçede hücre içerisinde kromatinin parçalara ayrılmasıyla oluşan bazı yeteneklerin yeni bireylere aktarılmasını sağlayan, kıvrık çubuk biçimindeki cisim anlamına karşılık gelir. Prokaryot hücrelerin tek DNA molekülüne de kromozom adı verilir. Tek kromozomlu canlılarda (virüs ve bakteriler) kromozom genler şeklinde organize olmuştur. Bu genler uzun ve dairesel DNA molekülleridir.

Read More
kroki

Kroki Ne Demek?

Kroki ne demek? Fransızca kökenli kroki kelimesi Türkçede bir konu, nesne veya alanın başlıca özelliklerini yansıtan taslak, çizim, yazım, anlatı anlamlarına karşılık gelir. Kroki kelimesi Türkçeye yerleşmiş olan ve bir çok alanda kullanılan yabancı bir sözcüktür. Coğrafi bir terim olarak kroki bir alanın ölçü kullanmadan çizilen tasviri anlamına karşılık gelir. Krokiler dar alanlar için kullanılan […]

Read More
kuantum

Kuantum Ne Demek?

Kuantum ne demek? Fransızca kökenli kuantum kelimesi Türkçede bir foton dalgasının var olabilecek değerlerinin alt değer kümelerinden biridir. Açıkçası kuantumun sözcük anlamı olarak Türkçede bir karşılığını bulabilirsiniz. Ancak kuantum teorisinin ne olduğuna dair Türkçe bir karşılık, kaynak bulabilmeniz çok zordur. Biz yine de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Kuantum teorisine göre olgular ve olaylar arasında neden-sonuç […]

Read More
konferans

Konferans Ne Demek?

Konferans ne demek? Fransızca kökenli konferans kelimesi Türkçede belli bir topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma anlamına karşılık gelir. Konferanslar kapalı bir alanda gerçekleşir (bkz; konferans salonları) Her konferansın bir ya da bir kaç konusu olur. Bazen bir temel konu belirlenir ve temel konuya bağlı olarak yan konularda işlenir. Konferansı bir kişi verebileceği gibi birden […]

Read More
komünizm

Komünizm Ne Demek?

Komünizm ne demek? Fransızca kökenli komünizm kelimesi Türkçede sözlük anlamı olarak özel mülkiyetin olmadığı, bunun yerine bütün malların ortaklaşa kullanıldığı, toplumsal mülkiyetin yerini aldığı toplumsal düzen anlamına karşılık gelir. Komünizm ideolojisinin kurucuları Marks ve Engels‘tir. Marks ve Engels süregelen tarihi geliştirdikleri diyalektik-materyalizm yöntemiyle incelemiş ve bugüne kadar ki bütün tarihi sınıflar savaşımı tarihi olarak nitelendirmiştir. […]

Read More
kompozit

Kompozit Ne Demek?

Kompozit ne demek? Fransızca kökenli kompozit kelimesi Türkçede karma, farklılıkları bir arada taşıyan, kozmopolit gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Bu kelime bir zenginliğin ifadesini taşımaktadır. Bir çok farklı unsurun bir arada olduğu şeyleri tanımlamak için kullanılır. Bu “şeyler” aklınıza gelen her şey olabilir. Farklı milletlerden oluşan bir topluluk, farklı sınıflardan oluşan bir topluluk, bir çok farklı […]

Read More