Banel Ne Demek? Banel Nedir?

Banal ne demek? Banal nedir? Fransızca kökenli bir kelimedir. İnsanlar arasında yanlış kullanılan ve doğrusu Banal olan kelime. Banal kelime anlamı ise; herkesçe kullanılan, herkesin yaptığı, bayağı, sürekli tekrarlanan, yeniliği olmayan ve klişe olan sıradan anlamı taşımaktadır. Arka sıradakiler dizisinde Özge karakterinin sürekli kullandığı kelime.

Read More
fft99_mf1168258

Arkeoloji Ne Demek? Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji ne demek? Arkeoloji nedir? Kelime kökeni Fransızca olan, eski zamanlarda ki kalıntıları inceleyen, tarihe yönelik geleceğe bilgi taşıyan, geçmişte ki insanların ne yediği ne içtiği ne giydiği konusunda bilgilendirmeyi hedefleyen bir kazı bilim dalıdır. Arkeoloji kendi içerisinde bir çok alanlara ayrılmaktadır. Bunlar; tarih öncesi (prehistorya) arkeolojisi, klasik arkeoloji, protohistorya ve ön asya arkeolojisi, mısır […]

Read More
images (5)

Alkali Ne Demek? Alkali Nedir?

Alkali ne demek? Alkali nedir? Kökü Fransızca olan kelime, suda çözünen bazlar anlamı taşımaktadır . Alkalik çözeltileri, hidroksit iyonları içermektedir. Alkalilerden yalnız sodyum karbonat tabii olarak bulunur. Alkaliler , sabun, petro-kimya, Cam, deri, Kağıt ve gübre gibi birçok sanayide kullanılmaktadır.

Read More
objektif

Objektif Ne Demek? Objektif Nedir?

Objektif nedir? Objektif nedir? Fransızca kökenli objektif kelimesi Türkçede nesnel anlamına karşılık gelir.Objektif kelimesinin zıt anlamlısı subjektiftir. Subjektif kelimesi Türkçede öznel anlamına gelir. Özellikle bir değerlendirme yaparken objektif olunması gerektiği direktifiyle çok sık rastlayabilirsiniz. Burada objektif değerlendirme dogmadan, sabit fikirlilikten uzak durarak tarafsız bir şekilde açık görüşlülükle değerlendirilme yapılması yönünde gelişen bir uyarıdır. Fotoğraf makinelerinin mercekleri […]

Read More
oryantasyon

Oryantasyon Ne Demek? Oryantasyon Nedir?

Oryantasyon ne demek? Oryantasyon nedir? Fransızca kökenli oryantasyon kelimesi Türkçede yönlendirme, eğitme, uyum kazandırma gibi anlamlara karşılık gelir. Bu eğitim çalışması genellikle panellerle sağlanır ve bu panellere “X oryantasyonu eğitimi” adı verilir. Bu çalışma çeşitli görseller, araçlar, testler ve tecrübelerden faydalanılarak amacına ulaşması sağlanır. Belirlenen bir konuda uzmanlaşmış, tecrübe sahibi haline gelmiş kişilerden faydalanılır. Özellikle […]

Read More
materyalist

Materyalist Ne Demek? Materyalist Nedir?

Materyalist ne demek? Materyalist nedir? Fransızca kökenli materyalist kelimesi Türkçede maddeci anlamına karşılık gelir. İlk çağlarda yunan filozoflarıyla ortaya çıkan maddeci akım yunan filozofları için hayatın kaynağının dayandırıldığı çeşitli maddelerdi. Kimisi için suydu, kimisi için ateş, toprak… Ancak daha sonra farklı yorumlar şeklinde maddeci akımlar ortaya çıktı mekanik maddeci anlayış ve en popüleri olan diyalektik […]

Read More
images (2)

Banal Ne Demek? Banal Nedir?

Banal ne demek? Banal nedir? Köken anlamı fransızca olan banal, herkesçe kullanılan, herkesin yaptığı, bayağı, sıradan, herkesçe kullanılan, anlaşılan, basit anlamı taşımaktadır.

Read More
sentez

Sentez Ne Demek? Sentez Nedir?

Sentez ne demek? Sentez nedir? Fransızca kökenli sentez kelimesi Türkçede bir çok element veya maddenin bir araya gelerek yapay bir bileşim oluşturması anlamına karşılık gelir. Tez-antitez=sentez şeklinde ifade edilen bir düşünme, yorumlama sistematiği vardır. Bu düşünme sistematiğine diyalektik düşünme sistematiği denir. Bu akımın en önemli temsilcileri Hegel ve K.Marks’tır. K.Marks her şeyin çelişkiler ile var […]

Read More
akrilik

Akrilik Ne Demek? Akrilik Nedir?

Akrilik ne demek? Akrilik nedir? Fransızca kökenli olan Akrilik, Akroliğin asitlenmesi sonucunda meydana gelmektedir. Sentez yoluyla elde edilen plastik, reçine ve yağların genel adı olarakta bilinmektedir. Keskin bir kokusu olmakla birlikte renksiz de olan bir tür asittir. Akrilik asitler; ısıya, ışığa ya da metallere maruz bırakılırsa bunun sonucunda oluşan polimerlerin genel adına “akrilik” adı verilmektedir. […]

Read More
diyalektik

Diyalektik Ne Demek? Diyalektik Nedir?

Diyalektik ne demek? Diyalektik nedir? Fransızca kökenli diyalektik kelimesi bir düşünme sistematiğidir. Bu düşünme sistemi herhangi bir tezi karşıtıyla ele alır ve sonuç olarak ortaya sentezi koyar. Diyalektiği tez-antitez=sentez olarak ifade edebiliriz. Diyalektiğe göre her şeyin bir karşıtı vardır ve her şey karşıtıyla vardır. Onun için bir varlığın temeli çelişkiye yani zıtlığa bağlıdır. Zıtlığı oluşturan […]

Read More