Bilim Felsefe Felsefe Fransızca Kelimeler

Diyalektik Ne Demek? Diyalektik Nedir?

Diyalektik ne demek? Diyalektik nedir?

Fransızca kökenli diyalektik kelimesi bir düşünme sistematiğidir. Bu düşünme sistemi herhangi bir tezi karşıtıyla ele alır ve sonuç olarak ortaya sentezi koyar. Diyalektiği tez-antitez=sentez olarak ifade edebiliriz. Diyalektiğe göre her şeyin bir karşıtı vardır ve her şey karşıtıyla vardır. Onun için bir varlığın temeli çelişkiye yani zıtlığa bağlıdır. Zıtlığı oluşturan olgulardan biri ortadan kalktığında diğeri de ortadan kalkacaktır. Diyalektik düşüncenin kurucusu Hegel’dir. Marks ve Engels ise Hegel’in diyalektik anlayışını alıp onu idealizmden arındırmış ve bir tarihsel okuma yöntemi haline getirmiştir. Marks ve Engels’in düşünsel kimliğine diyalektik-materyalizm diyebiliriz. Marks ve Engels bu yöntemle toplumlar tarihini incelemiş ve tarihi sınıf savaşımları tarihi olarak tanımlamışlardır.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek