Arapça Kelimeler Tıp

Havsala Ne Demek?

Havsala ne demek?

Arapça kökenli havsala kelimesi Türkçede leğen kemiği, leğen, beynin hacimsel ölçüsü, kuş kursağı gibi anlamlarda kullanılır. Leğen kemiği manasında tıp terimi olarak da kullanılan bu kelimeye bu alan dışında rastlamak pek de mümkün değildir. Ayrıca özellikle ırksal saptamalar için yapılan kafa tası ölçümlerinde kullanılan ölçüm aletlerine havsala denir. Bu yöntem ve araç özellikle Hitler Almanya’sı döneminde çokça kullanılmıştır. Türkiye’de de cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde bu yönde bir çalışma olmuştur.

  • Havsala bir fikir ve edebiyat dergisidir.

Yorum Bırakın