Bilim Felsefe Felsefe Fransızca Kelimeler

İdealist Ne Demek?

İdealist ne demek?

Fransızca kökenli idealist kelimesi Türkçede idealizm ideolojisine bağlı olan filozof, ülkücü gibi anlamlara karşılık gelir. İdealistler düşünmeyi ve niyeti var olanın maddi olanın önüne koyarlar. “Düşünüyorum öyleyse varım” Descartes’in bu önermesi idealizmi özetleyici bir anlam taşımaktadır. İdealistler maddi varlığı düşünceye tabi kılarlar. Bu yönüyle bütün dogmatik görüşler idealisttir. İdealizmin başlıca temsilcileri; Hegel ve Kant olarak gösterilebilir. Marks ve Engels materyalizmin öncü temsilcileridir. İdealizm ve onun temsilcileriyle hayatları boyunca felsefi savaşım içerisinde olmuşlardır. Hegel’in diyalektik yöntemini idealizmden kopartıp diyalektik-materyalizm ideolojisini geliştirmişlerdir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek