Arapça Kelimeler Din Hristiyanlık Dini

İncil Ne Demek?

İncil ne demek?

Arapça kökenli incil, Hz. İsa’ya indirilen kutsal kitaptır. Hristiyanlık dininin kutsal kitabıdır. Ahd-ı Cedid olarak da adlandırılır. İncilin tanrı tarafından indirilen bir kitap olmadığı İsa‘nın havarilerinin yazdığı bir kitap olduğu yönünde de bir çok iddia vardır. Müslümanlarca temel görüş şu şekildedir. İncil İsa’ya tanrı tarafından indirildi. Ancak İsa’dan sonra incil önemli ölçülerde tahrip edildi. Bu yüzden şu an gerçek mana da incilin olduğu görüşü ret edilir. Günümüzde farklı türde bir çok incilin bulunması buna kanıt olarak gösterilir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış olan dört temel incil bulunur. Bu incillerin her biri yazarlarının adıyla anılır. Bu incillerde İsa’nın hayatı ve öğretileri anlatılır. Bu dört incile Hristiyanlarca kanonik inciller denir. Kilise tarafından kabul gören incillerdir. Kilise tarafından kabul görmeyen incillere apokrif inciller denir.

Yorum Bırakın