Arapça Kelimeler Din İslam Dini

İstibrâ Ne Demek? İstibrâ Nedir ?

İstibrâ Ne Demek, İstibrâ Nedir;

İslam Fıkhında ; Tuvaletten sonra idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre bekleme ve bundan sonra uzvun dışına çıkan idrar yaşlığını temizleme işlemidir. Namazın sıhhati için istibrânın ehemmiyetibüyüktür. Çünkü -özür hali dışında-, vücuttan idrar sızıntısı olduğu sürece abdest geçerli olmaz. Bunun için son damlaların kesildiğinden emin olmadan abdeste başlanmamalıdır. Bu damlaların kesildiğinden emin olmak veya onların dışarı çıkmasını sağlamak için bazı usuller tavsiye edilmiştir. İdrarın vücuttan iyice çıkması için bir süre beklemek, biraz hareket etmek, yürümek ve öksürmek bunlar arasındadır. İdrardan hemen sonra abdest alınmasa bile sızıntıların elbiseyi kirletme durumu mevzu bahis olmakta bu da en azından maddi kirliliğe sebep olmaktadır. İstibrâ için Hz. Peygamber bu mevzu ile alakalı îkazda bulunmuş, idrardan sakınılması gerektiğini emretmiş, kabir azabının çoğunun idrardan sakınmamaktan kaynaklanacağını haber vermiştir
(Buharî, “Vudû”, 55; Müslim, “Tahâret”, 34).

İstibra Kelimesinin İkinci Tanımı ;

(İsim) Temizlenme, arınma, necasetten korunma. Arapça kökenlidir.

İstibra kelimesi sözlüklerde arınma, temizlenme ve necis olan şeylerden (idrar, pislik vb.) korunma mânâlarına gelmektedir. Bunun yanında İslam dininde imanın temellerinden olan ‘taharet’ yani temizlik konusunda da çok önemli bir konudur. İslamiyet’te erkekler küçük tuvaletlerini yani idrarlarını yaptıktan sonra bir süre beklerler. Bu süre zarfında idrar kanallarında biriken idrarlar damlalar halinde çıkar. Bunu yapmamak ise hem temizlik dışı bir davranışa hem de ileride prostat hastalığına yol açacaktır.

İstibra farklı şekillerde yapılır. Mesela 40 adım atmak veya bir müddet beklemek, beklerken yürümek veya eğilip kalkmak istibra vazifesini yerine getirecektir. Bununla beraber bazı kaynaklarda öksürmenin de istibra vazifesini yerine getireceği belirtilmektedir.

Hz. Muhammed (sav), “Kabir azabının çoğu küçük abdesttendir.” buyurmaktadır. (İbn Mace, Taharet, 26) buyurmaktadır. Bu hadisten de anlaşıldığı üzere küçük abdeste dikkat etmek, etrafımıza ve üzerime sıçratmamak, istibra da bulunmak tüm Müslümanlar için çok mühim bir meseledir.

Yorum Bırakın