Arapça Kelimeler Bilim Kimya

Kimya Ne Demek?

Kimya ne demek?

Arapça kökenli kimya kelimesi Türkçede maddenin temel yapıtaşlarını, dönüşümlerini, birleşimlerini, ayrışmalarını, birleşim ve üretim yolunu inceleyen bilim dalı manasına gelir. Kimya en kısa tanımıyla maddelerin özelliklerini ve birbiri üzerinde ki moleküler etkiyi inceleyen bilimdir, diyebiliriz. Kimya mühendisleri ve kimyagerler bu bilim alanında uzmanlaşmış olan kişilerdir.

  • Simya; bir elementi bir başka elemente dönüştürmek amacını güden kimilerince kimya ile ilişkilendirilen bir alandır. Özellikle Roma döneminde başka başka metallerden altın elde etmek yönünde çok uğraşı gösterilmiştir. Ancak bu konuda bir başarıya ulaşılamamıştır. Atomun parçalanabilir olduğu ortaya konulduğunda teorik olarak bir elementin diğerine dönüştürülebileceği kabul edilmiş ve simya alanı tekrar ilgi görmüştür.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek