Arapça Kelimeler Din İslam Dini

Selef Ne Demek? Selef Nedir?

Selef ne demek? Selef nedir?

Arapça kökenli selef kelimesi Türkçede bir makamda bir görevde kendinden önce gelen kimse, öncül, öncel anlamına karşılık gelir. İslam kültüründe kendinde önce gelenlere selefi denir örneğin sizin babanız, anneniz, dedeniz, nineniz sizin selefinizdir. İlk Müslümanlara da selefi denir. Selefi soyundan gelmek ilk Müslümanların soyundan gelmek manasında kullanılır.

  • Müslümanlık da bir mezheptir. Bu mezhebin mensuplarına göre selefiler ve onların gösterdiklerinin dışına çıkmamak gerekir. Bu mezhebi savunanlar yeniliklere tamamıyla kapalıdır. Selefi olanı yani önce olanı, eski olanı savunmak selefi mezhebinin temelidir.

Yorum Bırakın