Arapça Kelimeler Sıfatlar

Sıfat Ne Demek?

Sıfat ne demek?

Arapça kökenli sıfat kelimesi Türkçede bir kimsenin ya da bir nesnenin görevi, yeri. tipi, rengi ve benzeri özellikleri anlamına karşılık gelir. Sıfat isimden önce gelen ve önüne gelen ismin özelliklerini belirten bir ifadedir. (bkz: kırmızı fular, zeki insan) Sıfat; niteleme sıfatı, belirtme sıfatı gibi gruplara ayrılır. Bu sıfat grupları da alt gruplara ayrılır. (bkz; belirtme sıfatı; işaret sıfatı, sayı sıfatı vs. diye alt gruplara ayrılır.) Sıfatlara ön adlar da denir. Cümle içerisinde sıfatlar, isimlere sorulan “nasıl? hangi?” gibi sorular ile bulunur.

  • Sıfat aynı zamanda suret, yüz anlamına da gelir. Örneğin; bir insana sıfatsız deniyor ise yüzünde hiç bir duygu ve ifadenin yer almadığı, yüzsüz olduğu, soğuk davrandığı anlatılmak isteniyordur.

Yorum Bırakın