Arapça Kelimeler

Temayül Ne Demek?

Temayül Ne Demektir?

(İsim) Meyletme, bir tarafa eğilme, ilgi duyma, yönelme. Arapça kökenlidir.

Temayül kelimesi ‘meyil’ kelimesi ile aynı kökten gelir. Bu da meyletme ile aynı mânâlarda kullanıldığını gösterir.

Temayül bir insana, bir işe olabileceği gibi bir hadise üzerine de olabilir. Örneğin bir kişi ileriye dönük hedeflerinde eğitim hayatına meyledebilir. Buna da kişinin ‘temayülü’ denir. Yahut seçim zamanı oy verme hadisesinde kişinin oy verdiği parti, onun temayülüdür

Temayül ruh biliminde ‘yönseme’ mânâsına gelmektedir.

A. Ş. Hisar, “Musiki ruhların en tabii temayülleri arasındadır” ifadesi ile ruhların musiki üzerindeki eğilimlerinin tabii olduğunu belirtmiştir.

Yorum Bırakın