Arapça Kelimeler Farsca Kökenli Kelimeler Tarih

Vakanüvis , vak’a-nüvîs Ne Demek?

Vakanüvis , vak’a-nüvîs Nedir?

Osmanlı devletinde , zamanının hâdiselerini kayıtla ve devlet büyüklerinin tezkirelerini ( biyografi ) yazmakla vazîfeli devlet tarihçisi.

İlk resmi vakanüvis Halepli Mustafa Naima, sonuncusu ise Abdurrahman Şeref Efendi’dir. Ayrıca Aşıkpaşazade ,  Kâtip Çelebi , Süleyman Molla , Enverî , Mütercim Âsım , Şanizâde Ataullah , Mehmed Recai Efendi , Ahmet Cevdet Paşa meşhûr vak’a-nüvîslerdendir.

Yorum Bırakın